Ana içeriğe geç

Komutlar

Bu bölümde, ProBot'da bulunan komutlar ve bu komutların kullanımları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

bilgi
  • Varsayılan bot öneki olarak Slash komutları kullanılmaktadır. Tüm örneklerde / slash komutu kullanılmaktadır.

  • [ ] bulunan yerler her komut için zorunludur, ancak ( ) bulunan yerler isteğe bağlıdır.

Genel

KomutAçıklamaKullanım
/creditsKendinizin veya başka birinin kredisini görüntüleyin/credits [kullanıcı] (tutar)
/repHerhangi birine itibar puanı vermek için kullanabilirsiniz Her 24 saatte bir kullanılabilir/rep [kullanıcı]
/movemeSizi başka bir ses kanalına taşır/moveme [kanal veya kullanıcı]
/colorSunucudaki renginizi değiştirmek için kullanabilirsiniz/color [renk numarası]
/colorsKullanılabilir renkleri listeler/colors
/shortBir URL'yi kısaltmak için kullanabilirsiniz/short [URL]
/rollZar atmak için kullanabilirsiniz/roll (sayı)

Seviye

KomutAçıklamaKullanım
/profileProfil kartını/kartınızı görüntüleyin/profile (kullanıcı)
/rankSeviye kartını/kartınızı görüntüleyin/rank (kullanıcı)
/topMetin veya ses seviyesi en yüksek kişileri görüntüleyin/top (gün/hafta/ay)
/titleProfil başlığınızı değiştirebilirsiniz/title [yeni başlık]
/setxpKullanıcının XP'sini ayarlamak için kullanabilirsiniz/setxp [kullanıcı][tür] [yeni_xp]
/setlevelKullanıcının seviyesini değiştirmek için kullanabilirsiniz/setlevel [kullanıcı][tür] [yeni_level]

Bilgi Komutları

KomutAçıklamaKullanım
/userKullanıcı bilgilerini/bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz/user (kullanıcı)
/avatarProfil fotoğrafını/fotoğrafınızı getirir/avatar (kullanıcı)
/serverSunucu hakkında bilgileri gösterir/server
/rolesSunucudaki roller ve üyeler hakkında bilgi almak için kullanabilirsiniz/roles

Moderasyon

KomutAçıklamaKullanım
/setnickÜyenin sunucudaki ismini değiştirebilirsiniz/setnick [kullanıcı] (kullanıcı_adı)
/banÜyeyi yasaklayabilirsiniz/ban [kullanıcı] (süre) (sebep)
/unbanÜyenin yasaklanmasını kaldırırsınız/unban [kullanıcı veya kullanıcı ID]
/kickÜyeyi sunucudan atabilirsiniz/kick [kullanıcı] (sebep)
/vkickÜyeyi sesli kanaldan atarsınız/vkick [kullanıcı]
/mute textÜyenin metin kanallarına yazmalarını engelleyebilirsiniz/mute text [kullanıcı] (süre) (sebep)
/unmute textÜyenin metin kanallarında ki susturmasını kaldırabilirsiniz/unmute [kullanıcı]
/mute voiceÜyenin sesli kanallarda konuşmalarını engelleyebilirsiniz/mute voice [kullanıcı] (süre) (sebep)
/unmute voiceÜyenin sesli kanallarda ki susturmasını kaldırabilirsiniz/unmute voice [kullanıcı]
/timeoutÜyenin mesaj göndermesini/tepki eklemesini veya sesli kanallara katılmasını engelleyin/timeout [kullanıcı] (süre) (sebep)
/untimeoutÜyenin zaman aşımı cezasını kaldırın/untimeout [kullanıcı]
/clearKanalda bulunan mesajları temizleyin/clear (user/bots) (mesaj sayısı)
/moveÜyeyi başka bir ses kanalına taşıyın/move [kullanıcı] (kullanıcı veya kanal)
/role giveÜyeye rol ekleyin/kaldırın/role give [kullanıcı][rol] (toplu rol)
/role removeÜyeden rolleri kaldırın/role remove [kullanıcı][rol] (toplu rol)
/role multipleÜyelerden rol(ler) ekleyin/çıkarın/role multiple [give or_remove][rol] [pick_type] (rol)
/points setKullanıcının puanını ayarlayın/points set [kullanıcı][puan]
/points listTüm puanları görüntüleyin/points list (rol) (sayfa)
/points decreaseKullanıcının puanlarını azaltın/points decrease [kullanıcı][puan]
/points increaseKullanıcının puanlarını arttırın/points increase [kullanıcı][puan]
/points resetPuanları sıfırlayın/points reset (kullanıcı)
/warnÜyeyi uyarın/warn [kullanıcı][sebep]
/warn_removeKullanıcının/bütün herkesin uyarılarını kaldırın/warn_remove [kullanıcı/all/warnID]
/warningsKullanıcının/herkesin uyarılarının listesini görüntüleyin/warnings (kullanıcı)
/lock@everyone rolünün kanala mesaj göndermesini engelleyin/lock (kanal) (sebep)
/unlock@everyone rolünün kanala mesaj göndermesini tekrar etkinleştirin/unlock (kanal)
/setcolorRolün rengini girdiğiniz HEX kodlarıyla değiştirir/setcolor [rol ismi][renk kodu]
/slowmodeKanalda yavaş modu etkinleştirin/devre dışı bırakın/slowmode (süre)
/resetTüm üyelerin/belirli üyelerin Metin/ses/davetiye XP puanlarını sıfırlayın/reset [text / voice / invites / limits) [all / kullanıcı]
Önemli Moderasyon Notları
  • Sadece Yönetici iznine, kontrol panelinde Mod Rollerine veya o komutun iznine sahip kullanıcılar moderasyon komutlarını kullanabilir. Örneğin, yasaklama iznine sahip kullanıcılar /ban komutunu kullanabilir.

  • Komut kullanılırken zaman belirtilmez ise, tüm komutları için varsayılan süre 3 aydır; Bu zaman değiştirilebilir.

VIP

uyarı

Aşağıdaki komutlar yalnızca premium aboneler tarafından kullanılabilir.

KomutAçıklamaKullanım
/vip infoPremium botunuzla ilgili bilgileri gösterir/vip
/vip movePremium botunuzu yeni bir sunucuya taşıyın Tier 2/vip move [bot numarası]
/vip restartPremium botunuzu yeniden başlatın Tier 2/vip restart
/vip whitelistProBot yönetim paneline erişime izin vermek için bir kullanıcıyı beyaz listeye ekleyin/vip whitelist [kullanıcı]
/vip avatarPremium botunuzun profil resmini değiştirin Tier 2/vip avatar
/vip usernamePremium botunuzun ismini değiştirin Tier 2/vip username [isim]
/vip statusPremium botunuzun durumunu değiştirin Tier 2/vip status [durum]
/vip transferBot sahipliğini başka bir kullanıcıya aktarın Tier 2/vip transfer [kullanıcı]